ThiTài .com

Nơi thi tài của những người có tentuoi.com để được bình bầu các DanhHieu.com

Ban Thi tài của QuocKhi.com

Mẹo tìm kiếm

Các danh sách trên đều sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng

Hướng dẫn thi tài

Những người có tentuoi.com cần có một nơi thể hiện tài năng của mình để được tiến cửbình bầu các DanhHieu.com. Vì vậy, Quockhi.com đã tạo ra ThiTai.com để những người có tentuoi.com thể hiện tài năng của mình. 

Cách dự thi

Lưu ý: khi tạo trang trên website YourName.tentuoi.com, bạn cần lấy đường dẫn tùy chỉnh cho trang dự thi là một số thứ tự (ví dụ nếu bạn lấy số 12 thì sau khi công bố website sẽ được đường link của trang là yourname.tentuoi.com/12). Bạn không được thay đổi đường dẫn tùy chỉnh này khi đã nộp bài, không được đưa trang này vào làm trang con của một mục trình đơn vì sẽ làm thay đổi đường dẫn của trang

9 bảng đấu

Bảng A.ThiTai.com - Kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, tâm linh

Bảng B.ThiTai.com - Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, ẩm thực

Bảng C.ThiTai.com - Khoa học, kỹ thuật

Bảng D.ThiTai.com - Giáo dục

Bảng E.ThiTai.com - Y tế, sức khỏe

Bảng F.ThiTai.com - Kiến trúc, xây dựng, bất động sản

Bảng G.ThiTai.com - Các lĩnh vực khác

Các tác phẩm

Bảng 1.ThiTai.com - Văn chương

Bảng 2.ThiTai.com - Âm nhạc

Bảng 3.ThiTai.com -  Sân khấu & điện ảnh

Bảng 4.ThiTai.com - Kiến trúc, nội thất, cảnh quan

Bảng 5.ThiTai.com - Hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, tạo hình