Thi Tài .com

Nơi thi tài của các 'hạt giống' trong Vườn ươm giáo dục suốt đời Lifelong.edu.vn

Ban Thi tài của Vườn ươm QuocKhi.com

Mẹo tìm kiếm

Các danh sách trên đều sắp theo thứ tự mới nhất trên cùng

Hướng dẫn thi tài

Cách dự thi

Bất kỳ ai có tentuoi.com đều có thể đăng một bài lên website YourName.tentuoi.comgửi link bài viết đó qua POSTtin.com để được đăng lên một trang trên website này. Các bài dự thi luôn được đăng theo thứ tự mới nhất trên cùng

Lưu ý: khi tạo trang trên website YourName.tentuoi.com, bạn cần lấy đường dẫn tùy chỉnh cho trang dự thi là một số thứ tự (ví dụ nếu bạn lấy số 12 thì sau khi công bố website sẽ được đường link của trang là yourname.tentuoi.com/12). Bạn không được thay đổi đường dẫn tùy chỉnh này khi đã nộp bài, không được đưa trang này vào làm trang con của một mục trình đơn vì sẽ làm thay đổi đường dẫn của trang

Các bảng đấu

All.ThiTai.com - Tổng hợp tất cả bài dự thi theo dòng thời gian

Bảng A.ThiTai.com - Kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, tâm linh

Bảng B.ThiTai.com - Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, ẩm thực

Bảng C.ThiTai.com - Khoa học, kỹ thuật

Bảng D.ThiTai.com - Giáo dục

Bảng E.ThiTai.com - Y tế, sức khỏe

Bảng F.ThiTai.com - Kiến trúc, xây dựng, bất động sản

Bảng G.ThiTai.com - Các lĩnh vực khác

Sinh viên thi tài

Giảng viên thi tài

Học sinh thi tài

Học sinh cấp 1

Học sinh cấp 2

Học sinh cấp 3

Giáo viên thi tài

Giáo viên cấp 1

Giáo viên cấp 2

Giáo viên cấp 3